giovedì 14 luglio 2016

Binnu

Leggiu a leggiu, mutu mutu,
ni futtisti a tutti pari,
tu ca 'i merda n'ha' inchiutu
strati, chiazzi, scogghi e mari;
bestia vili, vecchiu pazzu
'n faccia a morti, ti spiassi:
"Chi ci uscasti, curnutazzu,
su fineru ccà i to passi?"

Ma dumanni ci nn'è picca
stamu muti pi rispettu
nun pi tia, ma pi la ricca
Signuruzza, niura 'n pettu,
ca livedda tutti cosi:
l'assassini e l'innuccenti
tutti 'nsemmula li vosi
cu si chiama Onniputenti.

E tu a leggiu, mutu mutu
ni futtisti tutti pari:
ccà davanti ô to tabbutu
nun c'è nenti da pruvari,
nun c'è amuri, nun c'è raggia
nun c'è mancu cchiù cuscenza.
Ni chiuristi ndà na caggia
china 'i vota indifferenza.