sabato 31 ottobre 2015

Cari murticeddi

I ciuri spampinati
ca dormunu ccà 'n costu
su' comu ammammurati
ndô mammuru dô postu:
e ju ca sugnu aria
e ju ca sugnu ventu
cu sta facciazza laria
passìu, e n'haju abbentu.

Intra stu beddu campu
ca u vivu u chiama santu
ju l'ummira nun stampu,
e n' jettu uci ô cantu:
i sensi l'haju muti
ca almenu su' vint'anni
ma l'arma nun m’a stuti,
Signuri dê malanni!

Signuri dê malanni
malanni chisti sunu
e u munnu ca cundanni
cundanna chiù nissunu;
sti jorna sunu santi
ormai ccà dintra sulu:
chê maschiri e chê scanti
ni pigghianu pô culu.

Stanotti fazzu luna,
c'a notti è scunsacrata:
di mia nuddu s'adduna
e a tavula cunzata
scunzata pi mia arresta:
pê morti chiddi veri
cchiù nun si fa la festa,
e jemu sempri arreri.

Signuri dê malanni
ccà nui muremu ancora
su nichi, menzi e ranni
ni chiurunu ccà fora:
inchìtini di ciatu,
rapiti i purticeddi,
vasativi u passatu
chê cari murticeddi.

martedì 20 ottobre 2015

Cimìa

Ci su' paroli
ca si ni stannu ancora 'mmucciati,
e jocanu comu i carusi
supra gli scogghi, di sira
ndâ 'stati.

Ci sunu mari
e muntagni ca nun canuscemu:
taliannuci muti e luntani
ni chiamanu sempri e niautri
n' sintemu.

Ci sunu storî
ca mancu u celu sapi cuntari:
n'aspettanu chê manu isati
comu cumpagni 'i na vota,  
chiazzari.

Na vita intera
forsi nun basta: ccà accantu a tia
è sempri na strata addumata
ca m'arricria, e lu passu
cimìa.