domenica 19 aprile 2015

U cuntu

Assèttati, e parramu:
ma nun ci sunu santi,
e ccà su' fausi chianti
di nui ca vi pinsamu
chê peri supra i rina,
cu sta panzazza china.

Facemu gara a inchiostru,
ni puliziamu a vucca,
e u primu ca c'ammucca
è u cori, chiddu nostru,
vunchiatu di minchiati
burghisi e 'nzuccarati.

Ma comu vi putissi
chiamari frati e soru
su scialu ccà ndâ l'oru
e viautri ndâ l'abissi?
Ju frati 'i n'autra razza,
ca chianci e poi v'ammazza.

A virità ca sentu
è muta e nun fa vuci.
Stutàti trummi e luci:
fussi unu, o setticentu
ccà nun mi torna u cuntu
e 'i mia, di ccà m'affruntu. 

venerdì 17 aprile 2015

A megghiu puisiaSu ti scrivissi, sapissi puisiari
senza chiamari paroli atturrati
cu versi novi, sacciu unni ammucciati,
c’arriniscissi e pruvassi a cantari:
ma nun c’è versu ca parra ‘i tia
e sulu tu si la megghiu puisia.

Mancu lu celu m’aggiuva, nicuzza
ca su ti pensu, cchiù mutu mi pari
e nun mi servi poi mancu lu mari
su ti taliu dintra l’occhi, bidduzza:
e nun c’è versu ca parra ‘i tia
e sulu tu si la megghiu puisia.

Sai ca la genti cchiù nun ci fa casu
passa la vita, ci sciddica a funnu
ma ju vulissi arricogghiri u munnu
‘nsemi a tia cu stu piattu spasu
viri, n’ c’è versu ca parra ‘i tia
e sulu tu si la megghiu puisia.

lunedì 6 aprile 2015

Paisi

Jancu e assulatu
e terra di marmuru chianu, 
giarnu e salatu.
Pagghiari di spichi luntanu.

Scagghi di luci
e fetu e surura ndê riuni
jettunu uci.
Na coppula e nu vastuni.

Suli ca spercia
ccà 'nfinu a li vini cunsuma:
spira la quercia.
La peddi arrappata dê ciuma.

Chiazza alluciata
e campu di santi ca vivi
ma dintra n' ciata.
U chiummu s'acchiappa câ nivi.

Acidu novu
e dintra la testa mi spiu:
«Unni m'attrovu?».
Paisi atturratu d'Iddiu.